Pomodoro
Pomodoro
11.50 - 13.50
Tomato sauce, basil
Spaghetti - Rigatoni - Tagliatelle - Ravioli - Gnocchi
Wählen
Wählen
Menge
Demnächst
Demnächst